SMMK Stichting

Stichting Migrant, Moeder en Kind is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de leefkwaliteit, het welzijn en de maatschappelijke omstandigheden van Afrikaanse migranten in Nederland. De doelgroep van de stichting wordt gevormd door migranten wiens roots in Sub Sahara Afrika liggen. Dat gaat zowel om nieuwkomers die de laatste jaren zijn gearriveerd, als om Afrikanen die al jaren in Nederland woonachtig zijn, als om mensen vanuit de Afrikaanse diasporagemeenschappen elders in de wereld (zoals Suriname en Caribisch gebied).

Levens redden en gezinnen bouwen sinds 2013

DOEL EN FOCUS

Ten behoeve van de uitvoering van onze plannen is op 19 juni 2013 de onafhankelijke stichting Migrant Moeder en Kind opgericht. De stichting stelt zich in algemene zin ten doel: het ondersteunen bij de emancipatie en inburgering van de kwetsbare groepen, sociaal geïsoleerde migrantenvrouwen en hun kinderen van (voornamelijk) Afrikaanse afkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel (onder meer) te verwezenlijken door:

  • het organiseren van concrete activiteiten als ontmoetingsgroepen, leerzame- en ontspanningsactiviteiten in de breedste zin van het woord, welke specifiek zijn afgestemd op de doelgroep;
  • het ontwikkelen van een vrijwilligersnetwerk dat de mensen uit de doelgroep op een duurzame en sociale manier kan ondersteunen bij hun ontwikkeling en inburgering;
  • het ontwikkelen van een netwerk van samenwerkingspartners voor de stichting waardoor mogelijkheden worden gecreëerd om de mensen uit de doelgroep aansluiting te laten vinden bij activiteiten buiten hun eigen directe gezichtsveld en leefomgeving. Lees verder