Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting in 2020-2025

Stichting Migrant, Moeder en Kind is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de leef- kwaliteit, het welzijn en de maatschappelijke omstandigheden van Afrikaanse migranten in Nederland. De doelgroep van de stichting wordt gevormd door migranten wiens roots in Sub Sahara Afrika liggen. Dat gaat zowel om nieuwkomers die de laatste jaren zijn gearriveerd, als om Afrikanen die al jaren in Nederland woonachtig zijn, als om mensen vanuit de Afrikaanse diasporagemeenschappen elders in de wereld (zoals Suriname en Caribisch gebied)

In Nederland wonen officieel 200.000 Afrikaanse migranten en in totaal zo’n 1 miljoen mensen met Afrikaanse roots (Bron: cijfers CBS 2014). Velen van deze groep migranten zijn vluchtelingen. Zij zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog of armoede. Sommigen waren reeds bij aankomst in Nederland getraumatiseerd, anderen ontwikkelden in de loop der jaren hier in Nederland psychische stoornissen. 

De komende jaren 2020-2025 wil de stichting zich focussen op de geestelijke gezondheid van onze doelgroep. Met het project ‘Nederland gezond en wel’ willen wij een bijdrage leveren aan het nader tot elkaar brengen van twee groepen, te weten Nederlandse zorgverleners en Nederlanders afkomstig uit Afrika met psychische stoornissen. Wij betrekken hierbij ook mensen uit de doelgroep die geen psychische klachten hebben. Het vergroten van het besef dat psychische en geestelijke problemen een ziekte zijn loopt als een rode draad door ons gehele project. Wij kijken niet alleen naar de mentale en geestelijke aspecten maar ook naar het fysieke en de gehele mens en leefomgeving. Onze projecten zijn deels lokaal en deels landelijk, omdat de borging van het project landelijke impact kan hebben.

Vier clusters van kernactiviteiten

Onze doelstellingen willen wij nastreven door ons te richten op vier concrete kernactiviteiten:

  • Behandeling van de doelgroep, d.m.v. interventie-activiteitentraject en cultuur sensitieve zorg.
  • Bewustwording vergroten, d.m.v. communicatie- en trainingstraject en informatiebijeenkomsten.
  • Wetenschappelijke kennis verzamelen, borgen en implementeren in concrete zorgverlening, d.m.v. handelingsonderzoek en kenniscentrum.
  • Maatschappelijke participatie en het algemeen welzijn van de doelgroep.