Rotterdam Gezond En Wel | 01/02/2023 12:00 am

Rotterdam Gezond En Wel
Rotterdam Gezond En Wel flyerv

ACTUELE INFORMATIE

Op 28 januari en 4 februari 2023 organiseerden we weer een geslaagde cursus African Soul Care! Een training over geestelijke gezondheid, Afrikaanse cultuur, christelijk geloof en de Nederlandse samenleving. We bespraken hoe we gevoelige onderwerpen binnen onze gemeenschap kunnen openen, hoe we anderen kunnen voorlichten, en hoe je persoonlijke ervaringen kunt gebruiken bij de voorlichting aan anderen.

Komende periode staan er nog twee interessante cursussen gepland: Confidential Person en Community Organising. Meer weten? Neem dan contact op voor meer informatie hoe jij mee kunt doen met dit project!

ALGEMENE INFORMATIE

Probleemschets

Voor de integratie van deze psychisch kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, is het bevorderen van de geestelijke gezondheid van cruciaal belang. Deze migranten staan echter niet altijd open voor interventie van Nederlandse hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onder meer vanwege hun verschil in culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Zo worden psychische problemen vaak gezien als het gevolg van voodoo en bestaat er angst voor stigmatisatie door de eigen gemeenschap vanwege psychiatrische problematiek. Omgekeerd weten Nederlandse hulpverleners niet hoe zij deze Afrikaanse migranten kunnen bereiken en bijstaan.

Doelgroep

Primaire doelgroep: inwoners van Rotterdam met Afrikaanse roots die met psychische problemen kampen en geen gebruik (willen) maken van reguliere zorg.

Secundaire doelgroepen:

a) Rotterdammers met Afrikaanse roots die geen psychische problemen hebben maar wel met de primaire doelgroep in contact staan.
b) Nederlandse zorgverleners die werken met de primaire doelgroep.

Doelstelling

Hoofddoel: Het nader tot elkaar brengen van Nederlandse zorgverleners en Nederlanders afkomstig uit Afrika met psychische stoornissen, zodat Nederlanders afkomstig uit Afrika met psychische problemen adequaat worden opgevangen en behandeld, en om te voorkomen dat psychische problemen en/of pathologische toestanden van bezetenheid verergeren.

Nevendoelen:

Het op gang brengen van een dialoog binnen de Afrikaanse gemeenschappen over psychische problemen. Daarbij de taboe- en zwijgcultuur over dit thema bij deze doelgroep doorbreken.
Informeren van Nederlandse zorgverleners over de cultuur van voodoo en hoe dit het leven van mensen beïnvloedt, hoe ze deze kennis kunnen toepassen in de praktijk, en wat adequate behandelingsmethoden zijn.
Bijdragen aan het (geestelijk en lichamelijk) welzijn van de primaire doelgroep, waardoor hun levenskwaliteit verbetert.
Bijdragen (direct en indirect) aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke integratie, participatie en emancipatie van de primaire doelgroep.

Onze doelstellingen willen wij nastreven door ons te richten op vier kernactiviteiten:

Behandeling van de doelgroep, d.m.v. interventie-activiteitentraject en cultuur sensitieve zorg.
Bewustwording vergroten, d.m.v. communicatie- en trainingstraject en informatiebijeenkomsten.
Wetenschappelijke kennis verzamelen, borgen en implementeren in concrete zorgverlening, d.m.v. handelingsonderzoek en kenniscentrum.
Maatschappelijke participatie en het algemeen welzijn van de doelgroep.

Het project ‘Rotterdam Gezond en Wel’ is gestart per 1 oktober 2021. Lees hier het verslag van het eerste projectjaar.

 • Peaceservant

 • ELISE MATHILDE

 • W.M. De Hoop Stichting

 • KNR

 • Fonds DBL

 • Gemeente Rotterdam

 • Stichting Koningsheide

 • VSBfonds

 • Kerk en Wereld

 • Oranje Fonds

 • Dioraphte

 • Marie Schippers Fonds

 • Dominicus