Bestuur

De Stuurgroep

De stuurgroep doet de inhoudelijke zaken. De uitvoerder is belast met de inhoudelijk zaken van de stichting projecten. Hij heeft kennis en inzicht over de inhoudt. De uitvoerder van het project kiest naar eigen inzicht de stuurgroep leden geschikt voor het project. Hij kan per project een stuurgroep leden kiezen. De uitvoerder is de voorzitter van de stuurgroep. Hij is de eerste aanspreekbaar bij het bestuur over de stuurgroep en hun werkzaamheden. Het bestuur behoudt eindverantwoordelijkheid van het door de uitvoerder en stuurgroep verrichte werkzaamheden. De stuurgroep dient als groep op inhoudelijk gebied van de activiteit. Het voorkomt dat de uitvoerder eenzaam werkt.

De heer drs. Godian Ejiogu

Functie: Directeur